Célkitűzések

MAGYAR SZEXUÁLIS MEDICINA TÁRSASÁG 

A Magyar Szexuális Medicina Társaság demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

Az egyesület a 2008-09-01-én megtartott alakuló Közgyűlésen alakult meg.

Az egyesület neve:                Magyar Szexuális Medicina Társaság
Az egyesület neve angolul:     Hungarian Society for Sexual Medicine
Az egyesület székhelye:         1027 Budapest, Kapás u. 26-44. A.
Az egyesület                          jogi személy
Az egyesület jogi  képviselője: Dr Fekete Ferenc , az egyesület elnöke

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 2008.októberében nyilvántartásba vette.
Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet.
Az egyesület pénzügyi ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve látja el.

AZ EGYESÜLET CÉLJA:

Az elsősorban szervi eredetű, betegségek következtében kialakult női és férfi szexuális problémák ,valamint a genitális sebészet területén  a gyógyítás, oktatás  és a tudományos kutatás előmozdítása.

A szexuális problémákhoz vezető betegségekkel és genitális sebészettel foglalkozó hazai szakemberek , orvosok, pszichológusok stb. összefogása, munkájuk koordinálása, támogatása.

A szexuális orvoslás területén az oktatás megszervezése , tudományos felvilágosítás .A hazai és a külföldi szakemberek kapcsolatának segítése ,összefogása.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület feladatai

A szexuális problémák területén tudományos és ismeretterjesztő rendezvények, konferenciák szervezése és megtartása,  cikkek , könyvek megjelenésének előmozdítása, támogatása;

Szakemberek tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása;

Tudományos és szervezeti együttműködés kialakítása és kapcsolattartás és az European Society for Sexual Medicine társasággal.Az egyesület  az időközben aláirt kétoldalú megállapodás szerint 2009 január 1-től az említett európai társaság hazai tagszervezeteként működik.

Az egyesület tagjai

Az egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, továbbá a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését és az egyesületi tagdíj megfizetését vállalja.
Az egyesület fő feladataként tűzte ki a különböző területeken / urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, háziorvoslás , oktatás stb./  dolgozó szakemberek munkájának összehangolását ezért mindezen szakemberek
közül kerülnek ki tagjai.

Főoldal | Célkitűzések | Tagok | Események | Kapcsolatok | Elérhetőség